Начало / Културен / Екшън Пейнтинг (Action Painting)

Екшън Пейнтинг (Action Painting)

Джаксън Полък в действие

Този странен стил на рисуване, който асоциираме с неразбираемите, скучни и нищо не означаващи на пръв поглед цапаници, всъщност е важна част от зародилия се през през 40-те години на 20 век в Ню Йорк Абстрактен експресионизъм. Някои критици дори ползват термина „Екшън Пейнтинг“ като нарицателно за „Абстрактен експресионизъм“. Самият термин е измислен от американския критик Харолд Розенберг и се появява за първи път в негова статия, озаглавена „Американски екшън-пейнтъри“ (сп. „ArtNews“, декември 1952 г.). Екшън Пейнтингът по същество е стил в абстрактната живопис и акцентира на самия творчески процес, на самото създаване на картината. Ползват се голямо разнообразие от техники, като дрипинг (нанасяне на боя, която се оставя свободно да се стича по платното) или сплешинг (замахване с по-едра четка, в следствие на което по платното полепват пръските), но основната цел е спонтанността, емоционалността и инстинктивността на художника, който твори с динамичен, мощен и широк размах.
Едрите цветни разтичащи се мазки са характерни за картините на Джаксън Полък (счита се, че той е основоположник на Екшън Пейнтинга), Уилям де Кунинг, Франц Клайн.
Във Франция Екшън Пейнтинга и Абстрактния експресионизъм се наричат Ташизъм (Tachism).
От съществено значение е да свържем Екшън Пейнтинга с историческия период на неговото възникване. Той е продукт и следствие на Втората световна война, целящ да даде нов тласък на експресионизма в Америка и по-специално в Ню Йорк. Неговата поява съвпада с разцвета на квантовата механика и фройдовата психоанализа, все явления, които оказват огромно влияние върху човешкото възприятие към физическия и психологически свят. Екшън Пейнтинга е силно повлиян и от сюрреалистичния акцент върху автоматизма, който оставя ръката да се движи свободно по листа или платното, за да даде свобода на подсъзнанието.

Вижте също

Как ученето ни на чужд език да е по-лесно?

Днес ще споделим някои полезни начини как да учите по-лесно чужд език. За пример ще …