Начало / Домошар / Как се открива теч във водопровода?
ВиК ремонти

Как се открива теч във водопровода?

Теч във водопровода – една сложна мисия с много неизвестни. Важното е накрая да завърши с добър край.

Търсенето на течове във водопроводната мрежа включва набор от мерки, насочени към определяне на точното местоположение на местата за пробив във водоснабдителните мрежи. Основната цел е да се снижат разходите за труд по време на елиминиране на пробивите.

Проблемът с авариите във водоснабдителните мрежи е на преден план във всички големи градове в света и нуждата от ВиК ремонти е ежедневие.

При извършване на аварийни дейности в търсене на течовете се изисква специалисти да определят местоположението на пробива във водоснабдителната система възможно най-точно, за да се сведат до минимум разходите по време на работа по локализация и отстраняване. ВиК техниците трябва бързо да пристигнат на мястото на аварията по всяко време на деня и да се справят възможно най-бързо.

При търсене на течове във при водопроводните тръби се използват визуални и геоакустични методи.

При визуалния метод мястото на изтичане се определя чрез проверка на улична секция и близките мрежи  за канализация и полагане на телефонни кабели. Този метод обаче има няколко недостатъка. Основният е неточност, тъй като водата много рядко излиза на повърхността или в други мрежи, точно срещу мястото на пробив и обикновено течът е разположен на известно разстояние от точката на теча. Практиката показва, че в някои случаи това разстояние може да достигне 400 метра, а понякога и повече.

Използването на геоакустичния метод предполага наличието на шум, излъчван от тръбата по време на пробив и разпространението му в земята. За да се определи мястото на изтичане с помощта на този геоакустичен метод, се използва специално устройство – геофон, който се състои от контактен сензор (микрофон), монтиран на повърхността, и нискочестотен усилвател. Точката на теч е под тази, в която силата на звука е най-висока спрямо цялата изследвана площ. Недостатъкът на този метод се определя от неефективното му използване в условия на интензивен трафик и наличието на производствени и други съоръжения в близост до изследваната зона. В този случай външният фонов шум заглушава този, възникващ от теча. По тази причина  се работи ефективно с земен микрофон само през нощта. От своя страна, предимството му е относителната простота на дизайна, мобилността и лекотата на работа.

Теч се открива и с помощта на ултразвуков апарат. Той се състои от два усилвателни предавателя, които използват контактни сензори, подобни на тези в геофона. Те  измерват нивото на шума в точките директно на тръбата, както и от компютър, който обработва информацията, получена от предавателите.  На базата на скоростта на разпространение на звука в тръбата, както и разстоянието между сензорите, компютърът дава диаграма на нивото на шума в тръбата в точки на всеки 10-20 см (в зависимост от модела) на измерената площ. По този начин диаграмата показва рязък скок в нивото на шума при мястото на теча.

Най-модерният метод за откриване на течове до този момент е инфрачервената камера, която работи като улавя и визуализира инфрачервените лъчи с дължина на вълната от 4-14 микрометра.

Разбира се, че има и други методи за откриване на течове, но най-важното е с тях да се работи професионално, за да може бързо да се извърши бърз и качествен ремонт.

Вижте също

подарък за мъже

Отгатнете желанията им: От какъв подарък се нуждаят мъжете?

Пред нас, жените, мъжете винаги се опитват да изглеждат неподвластни на дребните житейски страсти. Опитвайки …