Начало / Домошар / Огнеупорно уплътнение на кабели и тръби
Противопожарно уплътнение - снимка на набъбваща смес,използвана като противопожарна защита при проникващ кабел.

Огнеупорно уплътнение на кабели и тръби

Осигуряване на целостта с помощта на пожароустойчиво уплътнение

Kогато количеството горим материал е проблемът, добра стратегия за противопожарна защита е да не са на едно място, а  да се разделят на по- малко на повече места, така при възникнал пожар в едни от тях да не може да се разпространи към други, с това намалявайки риска от унищожаване на цялата наличност в пожара. В този сценарий е сравнително лесно да се изградят бетонни стени с подходяща пожароустойчивост, но също така най-често тези стени се  пресичат с кабели и проводници с напрежение, газопроводи, кислородопроводи, водопроводи и така нататък. В много случаи дупките, които тези проходи изискват, са потенциални участъци, през които намира път дима и огъня.  За да се осигури предписаната огнеустойчивост, те трябва да бъдат напълнени със специфични огнеустойчиви материали. Всъщност такива дупки представляват лесен начин за разпространение на дим, топлина и пламъци, променяйки съществено целостта на преградите като застрашава и пожарната стратегия. Огнеупорното уплътнение, дори ако е монтирано правилно, може по-късно да бъде премахнато по време на неправилни процедури за поддръжка, когато огнеупорният материал се отстранява преди работата по поддръжката, но не се подменя след завършване. Също така често се случва екипът по поддръжката да няма опит в противопожарните системи и оригиналното огнеупорно уплътнение да бъде заменено с други по-евтини горими материали. В такива случаи е важно да се установят писмени процедури и изисквания за поддръжката.

Изборът на правилния метод на запечатване зависи от вида на използваната система. В случай на горими кабели, проходите трябва да бъдат затворени с материали, които се разширяват с повишаване на температурата. Всъщност по време на пожар пластмасата около електрическия проводник изгаря, образувайки дим и  пламък, така че защитният материал трябва да се разшири, за да запълни цялото пространство, останало празно около проводника. Това се прави с помощта на огнеупорни покрития и уплътнители с устойчивост до 180 минути.

Кабелна скара
Кабелна скара

Алтернативно решение са противопожарните възглавници: те са торбички, пълни с инертни и раздуващи се материали, които са поставени вътре в кабелната скара над електрическите кабели. С нарастващите температури материалът в торбичката се разширява и запълва местата около кабелите. Тази система е лесно подвижна и наистина гъвкава за преоборудване на кабели.

Когато горима тръба пресича стената, вместо нея трябва да се използва пожарозащитна яка; Тази специална яка е съставена от кръгла метална рамка, която съдържа лента пълна с набъбващ материал.

Пожарозащитна яка за системи за намаляване на радона
Пожарозащитна яка за системи за намаляване на радона

При по-високи температури проникващият материал се разширява и запълва цялото пространство, останало празно от изгорената тръба.

Резултати от тест с огнехвъргачка на правилно монтирана противопожарна яка
Резултати от тест с огнехвъргачка на правилно монтирана противопожарна яка

Вижте също

лаптоп втора ръка или нов

Как да изберем качествен лаптоп втора употреба

Покупката на употребяван лаптоп не е лесна задача, тъй като ще го използваме за различни …